1398/07/30

محصولات قابل ارائه با کاربرد در صنایع رنگ پودری:

1- انواع رزین:

- RESMOK 5014
RESMOK 3003
RESMOK E12
I-  رزین پلی استر هیبرید جهت مصارف داخل ساختمان
  • (RESMOK (60/40
  • (RESMOK (70/30
II- رزین پلی استر TGIC : مقاوم در برابر UV جهت مصارف خارج ساختمان
  • RESMOK TGIC  

2- انواع افزودنی ها:

  • ادیتوها شامل مات کننده، سوپر مات کننده، همسطح کننده، بنزوئین و ...

3- انواع هاردنر:
  •  ADIMOK TGIC

4- انواع پیگمنت :

- پیگمنت های آلی
- پیگمنت های معدنی
- پیگمنت های صدفی
- دی اکسید تیتانیوم (تیتان)

 

5- سایر:
- استون

و کلیه مواد اولیه بازرگانی و تولید صنعت رنگ پودری