1398/07/30

مواد اولیه صنایع رنگ و رزین (مایع) 

1- انواع رزین :
 • رزین های اپوکسی رنگ و کف
 • رزین های سلولوز بوتیرال استات
 • رزین های سیلیکونی
 • رزین های الکیدی
2- انواع هاردنر:
 • هاردنرهای اپوکسی ( آمیدی مخصوص رنگ و آمینی مخصوص کف)
 • هاردنرهای پلی یورتان
3- افزودنی ها:
 • تثبیت کننده نور (Anti UV )
 • شتاب دهنده پلی یورتان
 • افزودنی رئولوژیکی (ضد ته نشینی)
 • ضد حباب
 • ضد رویه
 • افزایش دهنده چسبندگی به سطوح
 • رقیق کننده ها
 • بهبود دهنده فیلم رنگ
 • دیسپرس کننده و پخش کننده ها
4- حلال ها :
 • ایزوپروپیل الکل
 • استون
 • بوتیل گلایکول
 • اتیل گلایکول
 • متوکسی پروپیل استات
5- مونومرها:
 • بوتیل اکریلات
 • متیل متا اکریلات
 • متا اکریلیک اسید
 • اکریلیک اسید
 • اتیل هگزیل اکریلات
 • فنول
6- دی اکسید تیتانیوم :
 • MTR-666 (روتایل)
 • MTR-668 (روتایل)